Jan Rogala (zebrał i wstępem opatrzył): Nalewki zdrowotne