Jan Petykiewicz: Podstawy fizyczne optyki scalonej