Jan M. Ciechanowski: Na tropach tragedii – Powstanie Warszawskie 1944