Jan Legowicz : Filozofia – Istnienie Myślenie Działanie