Jan Kurowicki : Wyprawa w krainę oczywistości – Wstęp do rozpoznania zdrowych rozsądków – Szkice