Jacques de Launay: Wielkie spory współczesności 1914 – 1945