Irena Burchacka : U progu tajemnicy. Nauka wobec niepoznawalnego