Informator komunikacji miejskiej w m.st.Warszawie wrzesień 1960