Imieliński Kazimierz: Medycyna i seks – historia i współczesność