Ignacy Piotrowski Marek Roman : Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków