Hermann Hesse : Demian – Dzieje młodości Emila Sinclaira