Henryk Sienkiewicz : Trylogia – Ogniem i mieczem Tom 1-2 / Potop Tom 1-3 / Pan Wołodyjowski