Henryk Kawka, Marian Strużyński: Nie wyłączajcie telefonu