Henryk Batowski : Agonia pokoju i początek wojny (sierpień – wrzesień 1939)