Halina Birenbaum : Nadzieja umiera ostatnia – Wyprawa w przeszłość Polska 1986