Gutaker Kazimierz : Sarmacki Odys czyli prawdziwa historia wojewody Tęczyńskiego i królewny Cecylii