Grzegorz Rybakow : Po zwycięstwo – Wojennych dróg część druga