Grochola Katarzyna : Zdążyć przed pierwszą gwiazdką