Grażyna Niemczynow Jan Burchart : Mały słownik geologiczny