Gracjan Bojar-Fijałkowski : Powrót z tamtego brzegu