Gerlich Marian Grzegorz: Strachy – W kręgu dawnych śląskich wierzeń