Gerard I. Nierenberg : Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu