Gaston Bachelard : Wyobraźnia poetycka. Wybór pism