Gałczyńska – Kilańska Kira : Polacy w Kraju Półksiężyca