G.M. Fichtenholz : Rachunek różniczkowy i całkowy Tom I