Feliks Fornalczyk : Hardy lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu-Syrokomli