Eugeniusz Krawczuk Andrzej Ankiewicz : Sprawdziany – konstrukcja i obliczanie