Eugenia Konopka (red.) : Wszechświat, życie, człowiek