Elżbieta Schmidt-Pauli : Ukochane dziecię świata – Opowieść dla młodzieży o św. Teresce