Ekspres reporterów ’77 – Tom 2. Kowalik o największej polskiej odkrywce / Adamiecki o ratowaniu chorych serc / Gass o procesie „złotogłowych”