Drobny Władysław: Karabin i książka (Polskie Liceum w Szwajcarii 1940-1944)