Dionizy Sidorski: Nie znam takiego monarchy – Jan Kiliński