By czas nie zaćmił i niepamięć – Wybór kronik średniowiecznych