Czapp Marian, Charun Henryk: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni – zasady opracowania