Brian Tracy: Maksimum osiągnięć – Dokładna wiedza na temat najnowszych mechanizmów funkcjonowania osobowości