Brian Snowdon, Howard Vane, Peter Wynarczyk: Współczesne nurty teorii makroekonomii