Bolesław Tekielski : Towaroznawstwo drzewne dla techników przemysłu leśnego