Bolesław Gładysz : Tomografia – Zastosowanie kliniczne