Bogdan Moeschke Grzegorz Płoszajski : Elektronika – Podręcznik dla technikum