Bogdan Lesiński Jerzy Walachowicz : Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych