Biegański Witold: Polacy w walkach o Zachodnią Europę