Bartelski Lesław M.: Genealogia ocalonych – Szkice o latach 1939-1944