Barbara Zawadzka (wybór i opracowanie tekstów) : Lektury trzecioklasisty