Barbara Król-Kaczorowska : Teatr w Zamku Królewskim w Warszawie