Artur Andrzejuk : Małe vademecum tomizmu – Wypisy z ksiąg filozoficznych Tomasza z Akwinu