Arkady Radosław Fiedler : Wabiła nas Afryka Zachodnia