Antoni Położyński : Marszałek Józef Piłsudski odbrązowiony