Antoni Marianowicz : Przetańczyć całą noc… Z dziejów musicalu