Antoni Czechow: Człowiek w futerale i inne opowiadania