Anna Kalinowska : Lato nad Narwią – Zapiski w zeszycie z ekologicznego papieru